Våra verksamhetsområden

Vi erbjuder lösningar inom VA, värme, gas, olja, ventilation, kyla och energi samt fastighetsautomation.

Värme och Sanitet

Vi utför alla slags VVS-installationer, allt från små reparationer till stora entreprenader. Vi kan garantera att produkter och systemlösningar är valda att fungera tillsammans. Vi lägger fokus på driftsäkerhet och energieffektivitet. Vi erbjuder service där kunden kan teckna serviceavtal på sin VS-anläggning. Servicen kan omfatta olje-/gaspannor, fjärrvärme, värmepumpar eller fastighetens VS-, vent- och styrsystem. Våra servicebilar är välutrustade med det mesta för att lösa problem snabbt. Vi erbjuder akutjour ordinarie arbetstid på vardagar inom värme och sanitet. Av våra servicetekniker kan kunden få hjälp vid akuta lägen.

Industrirör

Vi hjälper dig med konstruktion och installation av rörsystem för processer och mediaförsörjning. Vi arbetar med rörsystem för industrianläggningar, bland annat plast-, ytbehandlings-, verkstads- och energiindustri. Vi utför rörsystem för: Pannanläggningar, Fjärrvärme, Ångakondensat, Naturgas och gasol, Olja och filter, Kylanläggningar, Tryckluft och Kemikalieledningar.

Ventilation

Vi åtar oss ventilationsentreprenader i form av total- och huvudentreprenader. Ventilationsuppdrag som felsökning, reparationer, flödesmätning och injustering.
Vi har behörighet för OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Fjärrvärme

Vi utför projekt för fjärrvärme med helhetsansvar. Projektering av din anläggning, installation av hela centralen med inkoppling av styr och regler, el, värme samt vatten. Driftsättning och injustering av anläggningen. Förekommande byggåtgärder och markarbeten ingår i uppdraget.

Automation

Vi arbetar med automatiseringar för samtliga fastighetstekniska installationer. Vi arbetar med på marknaden förekommande standardkomponenter. Vi kan även erbjuda PLC och webbaserade lösningar för styrning och övervakning.

Auktoriserad VVS-installatör

Vi har genomgått utbildning i Säkervatten. Detta är ett regelverk som ställer krav på installationen och produkterna. Alla våra montörer innehar certifikat.

Gasbehörighet

Vi är ett auktoriserat gasinstallationsföretag. Vilket innebär att vi utför installationer för naturgas, stadsgas, gasol, biogas och medicinska gaser.

Heta arbeten

Våra montörer har certifikat som ger behörighet till Heta arbeten. Heta arbeten är arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Jag vill ha en offert

Är du i behov av hjälp med VVS. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för offert.