Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom VVS, fastighetsautomation och industri.

VVS-installation

AG Rörteknik kan genom sin kompetens och långa erfarenhet inom VVS erbjuda kompletta installationslösningar för din fastighet eller industri. Vi skräddarsyr installationen efter dina behov och eftersträvar en långsiktig väl fungerande funktion och driftsäkerhet.

Energioptimering

Energikostnaden är ofta den enskilt största rörliga kostnaden för alla fastighetsägare. Det finns pengar att spara genom att använda installationer i fastigheter på ett optimalt sätt. Vi hjälper dig att få kontroll på energianvändningen i din fastighet. Vi arbetar med kartläggning, optimering och uppföljning.

Svetsning

Vid arbete med höga temperaturer och vid högt tryck krävs kompetens för svetsning och lödning. Vi använder personal med denna utbildning när det krävs.

Konstruktion och projektering

Vi kan ta hand om konstruktion och projektering av tekniska installationer när du skall starta ett projekt. Våra medarbetare som arbetar med konstruktion har kompetens och lång erfarenhet av branschen. Tillsammans planerar vi för den nya installationen med utgångspunkt från dina önskemål och funktionskrav. Vi kan erbjuda dig en helhetslösning där vi tar ansvar för såväl projektering som installation.

Service & underhåll

Med förebyggande underhåll ökar installationens livslängd och löpande driftskostnader minskar. Som kund försäkrar du dig om att komponenterna upprätthåller rätt funktion och driften optimeras. Med AG Rörtekniks breda kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda service inom VS, ventilation och automation. Vi arbetar med service på värmepumpar, fjärrvärme, pannanläggningar för olja och gas. Vi är ett certifierat gasinstallationsföretag och utför service och installation för alla sorters gas- och gasolanläggningar. Vi erbjuder också serviceavtal för ventilationsanläggning och tillhörande styrsystem. Vi har behörighet och kan erbjuda OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Auktoriserad VVS-installatör

Vi har genomgått utbildning i Säkervatten. Detta är ett regelverk som ställer krav på installationen och produkterna. Alla våra montörer innehar certifikat.

Gasbehörighet

Vi är ett auktoriserat gasinstallationsföretag. Vilket innebär att vi utför installationer för naturgas, stadsgas, gasol, biogas och medicinska gaser.

Heta arbeten

Våra montörer har certifikat som ger behörighet till Heta arbeten. Heta arbeten är arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Jag vill ha en offert

Är du i behov av hjälp med VVS. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för offert.